Bæredygtig udvikling for pygmæer i Mulenge i DR Congo

Pygmæerne i DR Congo (Demokratisk Republik Congo) er marginaliserede samt diskrimineres og udnyttes af andre befolkningsgrupper. Resultatet heraf er, at pygmæerne lever afsondret og må ty til udnyttelse af skovområderne for at overleve. De er dårligt organiserede, har lav sundhed og oftest ingen skolegang.

Vores samarbejdspartner CRID har i 2017 udarbejdet en rapport efter et besøg Mulenge. Aid & Development ønsker på baggrund af denne at starte et pilotprojekt i Mulenge, som skal hjælpe den lokale pygmæ-befolkning med skolegang, erhvervsuddannelse, sundhed, organisering, etablering af bæredygtigt landbrug og dyreopdræt, samt blive integreret med den øvrige befolkning. Dette vil ske i takt med at samhandlen øges og at de andre befolkningsgrupper også får glæde af en nye skole og Sundheds Centret.

​Når et bæredygtigt landbrug og dyreopdræt er etableret, skal det økonomiske udbytte være så stort, at det kan finansiere driften af nye skole- og sundhedsfaciliteter herunder vedligeholdelse af de etablerede bygninger. Herefter vil driften gradvist overgå til Pygmæernes egen lokale forening ”Twa Mulenge Forening” (TMF).

Specifikke mål:

 • Sikre optimal organisering af den lokale TMF forening.
 • Opkøb af nødvendige jordlodder og etablering af landbrugs-faciliteter.
 • Uddannelse af farmere til bæredygtigt landbrug og dyreopdræt.
 • Sikre beskæftigelse og levebrød via indtægter fra landbrug og dyreopdræt.
 • Etablering og drift af en ny skole med skolegang for børn, unge og voksne.
 • Gennemførsel af erhvervsprojekter for kvinderne.
 • Sikre bedre sundhed for alle ved at etablere og drive et nyt sundhedscenter.
 • Etablering af miljøvenlig adgang til vand og strøm.
 • Sikre korrekt vedligeholdelse af alle nyetableringer.
 • At få bedre relationer mellem pygmæerne og de andre befolkningsgrupper.
 • At forestå løbende opfølgning, dokumentation og evaluering.

Gervais Rugenge er ansat som udviklingsrådgiver for Guvernøren i South Kivu, og har i kraft af denne stilling fået guvernøren til at bakke op om projektet. Dels finansielt, men også ved at yde beskyttelse til bygningerne og befolkningen.

Hvis Mulenge-projektet bliver den succes som vi forventer, vil vi udvælge nye byer, hvor lignende projekter startes op. Målet er at nå minimum 6 byer over en 10-årig periode. Vi vil sprede projekterne over hele DR Congo i forhåbning om, at indsatsen vil sive ud til nærliggende pygmæ-områder. Derfor vil vi også invitere lokale myndigheder fra hele landet, så de med egne øjne kan se hvilken samfundseffekt indsatsen giver.

Fakta om pygmæer

Pygmæer er folkegrupper i Asien og Afrika, for hvilke det gælder, at de udvikler sig normalt indtil teenagealderen, hvorefter højdevæksten stopper.

Gennemsnitshøjde er på 143-155 cm for mænd og 136-144 cm for kvinder.

Betegnelsen er oprindelig hentet fra mytologien. Ordet pygmæ kommer af græsk pygmaios ”på størrelse med en knytnæve”, og af pygme ”knytnæve, afstanden fra albuen til knoerne”.

De afrikanske pygmægrupper bebor urskovsområderne i Centralafrika og deres antal beregnes til mellem 100.000 og 150.000.

Dansk Congolesisk Forening har købt 2 jordlodder i Mulenge, hvor vi kan begynde projektet.
Grisefarm som vores samarbejdspartner CRID har været med til at opføre.