Partnerskaber

Dansk Congolesisk Forening (DCF)

DCF’s formål i Danmark er at yde hjælp til en bedre integration i Danmark, blandt andet ved at undervise i kulturforskelle og motivere til at deltage i aktiviteter i kommunerne. DCF arbejder med at informere om AIDS, seksualitet og præventionsmetoder, at forbedre sproglige færdigheder i dansk, fransk og engelsk og arrangerer kulturelle aktiviteter.

I Congo arbejder DCF med At hjælpe sårbare grupper som forældreløse børn, gadebørn, enker, ofre for krige og naturkatastrofer i DR Congo ved at indsamle midler gennem medlemsbidrag, overskud på afholdte aktiviteter og modtagne donationer. DCF bidrager til forbedring af uddannelse og sundhed i DR Congo ved at indsamle medicinsk udstyr og at give støtte til medicin, undervisningsmateriale og til genopbygning af skolebygninger.

 

CONGO RELIEF AND INTEGRATED DEVELOPMENT (CRID)
CRID blev oprettet i 2007 for at bidrage til lindring for mennesker med årtiers krig i Den Demokratiske Republik Congo og fremme bæredygtig udvikling for udsatte mennesker i stabile områder, især i slumkvarterer og landdistrikter. CRID arbejder via køns- og retsbaserede tilgange med bekæmpelse AIDS. CRID samarbejder med nationale NGO’er indenfor sundhed og miljø. Fx med Syd Kivu network of AIDS organisations, Hope In Action og World Food Programme (WFP).

CRID’s hovedformål
• At fremme adgangen til ernæring og sundhedspleje
• At fremme kvinders rettigheder, ligestilling, selvstændighed og uddannelse
• At bidrage til øget fødevaresikkerhed gennem bedre teknikker og agroindustri
• At engagere lokalsamfundene i miljøbeskyttelse
• At bidrage til fred og sikkerhed i samfundet og social rehabilitering af tidligere børnesoldater
• At give adgang til rent vand

Læs partnerskabsaftale