Projekter

Bæredygtig udvikling for pygmæer i Mulenge i DR Congo

Pygmæerne i DR Congo (Demokratisk Republik Congo) er marginaliserede samt diskrimineres og udnyttes af andre befolkningsgrupper. Resultatet heraf er, at pygmæerne lever afsondret og må ty til udnyttelse af skovområderne for at overleve. De er dårligt organiserede, har lav sundhed og oftest ingen skolegang.

Læs mere

Renovation af skolen i Mudaka i DR Congo

Mudaka er en lille landsby i den østlige del af Dr Congo som Dansk Congolesisk Forening har støttet, og derved sikret at 25 børn af enlige mødre, er begyndt at gå i skole og har fået uniformer, skoletasker og bøger.

I 2018 besøgte Justin og Jonas skolen, hvor vi så de dårlige forhold som eleverne har.

Mange af børnene kommer i skole selv om de også kæmper med sygdom. De er meget taknemmelige for den hjælp de får, og de arbejder ihærdigt på at blive så dygtige som muligt. Selv om de kun er børn, så ved de godt hvor vigtig skolegang er, for selv at få mulighed for at forsørge familien.

​Aid & Development ønsker i samarbejde med Dansk Congolesisk forening, at hjælpe med at give endnu flere børn mulighed for skolegang, at forbedre undervisningen og sørge for renovering af skolens faciliteter. 

Læs mere

Mange munde at mætte

​Behovet for næringsrig mælk er stor i regionen. Det så vi blandt andet i forbindelse med et besøg hos ernæringscentret Saint Joseph i Bukavu. Centret er drevet af den katolske kirke, men de kæmper med at kunne købe nok mælkepulver til alle. Det vil Aid & Development gerne gøre noget ved og med din støtte kan det lykkedes.

Vi besøgte også den lokale afdeling af World Food Programme i Bukavu. Vi holdt møde med chefen for fødevareprogrammer i regionen, med henblik på at etablere et samarbejde.

Tilmeld dig nyhedsbrevet og vi vil holde dig orienteret om svaret på vores ansøgning.

Læs mere

Lægerne på ernæringscentret Saint Joseph i Bukavu blander mælk til børnene.