Renovation af skolen i Mudaka i DR Congo

Mudaka er en lille landsby i den østlige del af Dr Congo som Dansk Congolesisk Forening har støttet, og derved sikret at 25 børn af enlige mødre, er begyndt at gå i skole og har fået uniformer, skoletasker og bøger.

I 2018 besøgte Justin og Jonas skolen, hvor vi så de dårlige forhold som eleverne har.

Mange af børnene kommer i skole selv om de også kæmper med sygdom. De er meget taknemmelige for den hjælp de får, og de arbejder ihærdigt på at blive så dygtige som muligt. Selv om de kun er børn, så ved de godt hvor vigtig skolegang er, for selv at få mulighed for at forsørge familien.

 

Aid & Development ønsker i samarbejde med Dansk Congolesisk forening, at hjælpe med at give endnu flere børn mulighed for skolegang, at forbedre undervisningen og sørge for renovering af skolens faciliteter. Billederne nedenfor taler vist for sig selv.

Skolens sekretær på sit kontor.
Et af skolens toiletter.
Justin sammen med skoleelever
Jonas sammen med elever på skolen
Et af skolens klasselokaler. På billedet ses skolens ledelse og lærere.